Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Digital postkasse

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

digital postkasse illustrasjonsbilde 1Vi arbeider for tiden med å legge om våre brevtjenester til innbyggerne og andre samarbeidspartnere til digital forsendelse.  Det vil si at vi går bort fra papirbruk i større grad.  Vårt mål er å komme i gang med dette innen utgangen av november måned.  En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.
 
Vi oppfordrer deg derfor til å velge en personlig digital postkasse. Kommuner og statlige virksomheter vil i økende grad sende brev digitalt. Staten har allerede brukt dette ved å sende for eksempel selvangivelsen til sikker digital postkasse. Du kan nå velge å samle alle brev fra det offentlige i din sikre digitale postkasse med pålogging via for eksempel bankID på mobil. Dette er trygt, det er gratis og det er miljøvennlig. Er du klar til å motta svar på barnehagesøknad, svar på byggesøknad og andre brev digitalt?
 
Miljø- og effektiviseringsgevinst
Hvert år sender offentlig sektor ut om lag 8 brev per innbygger, som tilsvarer 40 millioner brev per år. Papirmengden tilsvarer daglige utslipp fra 250 000 personbiler. Å sende disse brevene koster rundt 400 millioner kroner, penger som eksempelvis heller kunne vært brukt til 655 lærerårsverk eller 668 sykepleierårsverk eller 2736 barnehageplasser.  Evenes kommune ønsker bidra til en endring på dette ved å sende digital post til din digitale postkasse på en sikker, miljøvennlig og ikke minst raskere måte.  
 
Med digital postboks har du tilgang til alle dokumentene når som helst og hvor som helst – fra mobil, nettbrett eller PC. Enklere blir det ikke! 
 
Norsk lov og sikkerhet
Å sende digitalt er besparende med tanke på papir og miljø og de fleste er allerede digitalt aktive på mobil, nettbrett og pc, så man tenker kanskje at dette ikke er en nyhet. Det som er nytt er at du kan velge din sikre digitale postkasse innenfor kravene til sikkerhet. I følge norsk lov er det ikke lov å sende brev med personsensitivt innhold på epost, fordi vanlig epost ikke er sikkert nok. Eksempler er brev med helseopplysninger, innhold unntatt offentlighet og annet sensitivt innhold.  Denne nye løsningen med Digital postkasse har godkjente sikkerhetstandarder.

Hvordan fungerer dette i praksis for deg?

For å gjøre det enkelt for Evenes kommune å kommunisere digitalt, har Difi etablert en sikker digital postkasse for innbyggerne. Innbygger velger selv postkasse for å motta digital post fra det offentlige, blant markedsaktørene Posten og e-Boks.  Løsningen er egnet for å sende taushetsbelagt og annen beskyttelsesverdig informasjon. Digital post som sendes gjennom denne løsningen vil være sikker (kryptert) frem til postkassen, og innbygger logger seg inn via ID-porten. 

Det finnes altså 2 sikre digitale postkasser som innbyggerne kan benytte i Norge:

  • Digipost, som eies av Posten.
  • E-boks, som eies av den danske post.

Velger du Digipost eller e-Boks sendes brevene til din valgte postkasse. Du kan bytte mellom Digipost og e-Boks uten ekstra kostnad om du vil prøve. Du må ha fylt 15 år for å registrere deg som bruker.  Her kan du velge hvilke e-postkasse du ønsker.

Dette kan virke forvirrende og kritikere spør hvorfor det ikke finnes kun en sikker digital postkasse? Grunnen til at Digipost og e-Boks kommer i tillegg til Altinn, er at du som innbygger selv skal ha mulighet å velge postkasse samt at departementet ønsket å gå ut på åpent anbud for å gi konkurranse til tilbyderne.  Difi, som er nasjonalt ansvarlig for sikker digital postkasse ønsker på sikt at alle innbyggere skal bruke Digipost eller e-Boks og at Altinn kun skal brukes av næringslivet.  

 

Du mottar varsel på SMS og e-post

Ved å registrere e-postadresse og mobilnummer i din digitale postkasse vil du motta varsel hver gang det offentlige sender deg et brev. Du logger da inn via ID-porten og velger for eksempel bankID eller BankID på mobil. De fleste bruker allerede BankID på sin nettbank. Du kan også logge på med MinID, men da får du kun åpnet og lest ikke-graderte brev (brev med hjemmel). For å lese brev med sensitiv personinformasjon må du bruke en av de andre valgene i ID-porten. Systemet vil automatisk varsle deg om dette.

Næringsliv
Det offentlige sender også digitalt til alle som har et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Dette gjelder firma, virksomheter, lag og foreninger. Forskjellen er at disse ikke kan velge digital postkasse selv, men er lovpålagt å bruke Altinn og kan ikke reservere seg mot digital forsendelse.

Reservasjonsrett
Å motta brev digitalt fra det offentlige er en frivillig ordning. Hvis du ikke har brukt Altinn i løpet av de to siste årene og ikke har valgt postkasse (Digipost eller e-Boks), er du reservert og mottar brev på papir som før. Hvis du har brukt en av de tre postkassene og ønsker å reservere deg, må du selv kontakte norge.no eller ringe 800 30 300. Dette betyr i praksis at en del av den godt voksne befolkningen allerede er reservert og vil motta brev på papir akkurat slik som før.

Når er vi i gang ?

Vi på er med på den digitale utviklingen og prosjektet vårt med digital forsendelse har som mål å være i drift i løpet av november måned.  Digital postkasse er et prosjekt som gir miljøgevinster ved å kutte papir, det kan gi store besparelser i kommunen og sist men ikke minst gir det bedre og raskere service til deg som innbygger og til det lokale næringslivet.  For hvert brev du leser digitalt fra kommunen, har du bidratt til en besparelse på om lag 35 kroner.

 Mer informasjon

Hvis du har behov for mer informasjon kan du ta kontakt med vår Bjørn Erik Strømsnes eller Per-Kaare Holdal.

 

Fordeler

Sikkerhet

  • Toveis forsendelse, mottak og oppbevaring av sensitive opplysninger

Kostnader 

~ 80% kostnadsreduksjon i forhold til fysiske utsendelser

  • Bortfall av kostnader til papir, print, konvoluttering, etc.
  • Betydelig reduksjon i portokostnader
  • Reduserte kostnader ifm. retur

Digitalisering/selvbetjening

  • Hurtig og sikker dialogmulighet mellom kommune og innbygger

Effektivisering

  • Automatisering
  • Forenkling av arbeidsrutiner og prosessflyt.
  • Hurtig, enkelt og alltid tilgjengelig for innbyggerne

 

lik-oss-p-facebook