Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Pressemelding - Manglende veterinærdekning

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Bonde 1I Harstad veterinærdistrikt som omfatter kommunene Harstad, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Kvæfjord unntatt Gullesfjord, er det for tiden for få veterinærer som er med på vaktordningen.

 Dette har som konsekvens at kommunene ikke kan garantere at det vil være veterinærer på vakt til en hver tid.

 Frem til utgangen av januar 2016 har det vært tilstrekkelig antall veterinærer som har vært med på ordningen med heldøgns veterinærvakt. Fra og med februar 2016 har denne situasjonen endret seg. Av ulike årsaker er det nå bare 2 veterinærer som er med på ordningen, hvorav den ene kun på halv tid.

Dette har som konsekvens at det i tiden fremover vil være en situasjon der det tidvis ikke vil være veterinær på vakt. Kommunene arbeider i fellesskap med å finne løsninger, både på kort og lang sikt. Dersom situasjonen endrer seg, vil ny informasjon bli gitt.

Informasjon om situasjonen er sendt til Mattilsynet, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet.

Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for at det er en veterinærvaktordning i egen kommune. Ved behov for informasjon, er følgende personer kontaktpersoner i de ulike kommunene:

Harstad: Marius Nilsen, tlf. 77026755             e-post:
Kvæfjord: Rolf Ingar Eggum, tlf. 77023135    e-post:
Skånland: Tone Lambertsen , tlf. 77089584     epost
Evenes og Tjeldsund: Øystein Rafaelsen tlf. 76919123     e-post:

 

lik-oss-p-facebook