Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vil høre innbyggerne

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

veivalgEvenes kommune er i gang med arbeidet med kommunereformen, og begynner dette med å hente inn synspunkter fra innbyggerne.

Kommunestyret vedtok enstemmig i siste møte å arbeide videre med disse alternativene:

* Fortsatt egen kommune
* ETS-kommune
* Harstad m.fl.
* Narvik m.fl. (i uprioritert rekkefølge)

Styringsgruppe
Kommunestyret satte samtidig ned en styringsgruppe til å styre det videre arbeidet, denne består av ordfører, rådmann og et medlem fra hvert av partiene. Styringsgruppen har allerede hatt sitt første møte, her er referatet: icon Styringsgruppe kommunereform - Refr møte nr. 1 (117.35 kB)

Styringsgruppen vedtok å invitere til kretsvise folkemøter 24., 25., 26. og 27. november, disse gjennomføres:

24. november kl. 18:00: Evenesmark grendehus
25. november kl. 18:00: Liland, Lions klubbhus Høgda
26. november kl. 18:00: Bygdehuset Solbakken, Tårstad
27. november kl. 18:00: Evenes samfunnshus, Bogen

Det viktigste med møtene vil være å informere om kommunereformen som sådan, og få inn synspunkter fra innbyggerne om hva de vil vektlegge når de skal gi kommunestyret til endelige råd om kommunestruktur. Disse synspunktene tar vi med oss inn i møter med nabokommunene.

Vi har laget en egen nettside for å gjøre info om kommunereformen tilgjengelig, den finner du >>her.

Gi dine synspunkter
Vi har laget et enkelt spørreskjema for å få inn synspunkter så tidlig som mulig. Dette vil selvsagt bli fortrolig behandlet, men synspunkter om hva som skal vektlegges vil bli systematisert og presentert for våre folkevalgte.

Du hjelper oss i arbeidet med å besvare skjemaet
Viktige forhold ved valg av kommunestruktur:
 

lik-oss-p-facebook