Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte i februar

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har møte 5. februar, sakene leser du her.

På sakskartet denne gang er:

1/14 Godkjenning av protokoll forrige møte
2/14 Markering av grunnlovsjubileet i Evenes
3/14 Budsjettregulering 1/2014
4/14 Vedr. betalingsgebyr SFO 2104
5/14 Regnskapsavleggelse - Rutiner
6/14 Forsøksordning med etablering av snøskuterløyper - Vedtak av forskrift - Videre prosess
7/14 Referatsaker

Ettersom ETS-radionen har valgt å avslutte side sendinger, blir det ikke overføring fra møtet. Kommunestyret har i budsjett for 2014 besluttet å anskaffe utstyr for å overføre på web-TV, vi håper at dette er på plass til neste møte.

Les kommunestyrets saker her: icon Kommunestyre 05.02.2014 - Innkalling og sakspapirer (563.54 kB)