Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Snøskuterløype i Evenes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

scooterRegjeringen melder at de som har søkt, får etablere snøskuterløype.

Evenes kommune har tidligere søkt om:

  • I samarbeid med Skånland, Gratangen og Narvik om skuterløype fra ETS-området og til riksgrensen med tilkobling til løypenettet der. Dette er vår primære søknad.
  • Vi har også søkt om å få etablere løype i Evenes.

Begge alternativer vil kreve tid før eventuell løype er på plass. Dette må innarbeides i arealplaner, avtaler med grunneiere og vi må foreta en grundig vurdering av konsekvenser for natur og miljø. Hensyn til reindriftsnæringa vil bli gitt egen oppmerksomhet. I tillegg må vi vedta en egen forskrift, se > departementets utkast

Alternativet med løype til riksgrensen er nok den mest krevende prosessen.

Vi begynner prosessen med å be om innspill til egnet løype i Evenes. Ut fra hensyn til natur og miljø vil vi kanskje se på bruk av eksisterende skogsveier, men andre løsninger kan selvsagt tenkes.

Gi ditt innspill i kommentarfeltet under denne artikkelen, eller kommenter andres forslag. Vi må godkjenne det som legges ut, ikke for sensur men for å unngå at det fylles opp med spam.