Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nye prøver tas

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenes flyplassDet vil bli tatt nye prøver for å kvalitetssikre tidligere prøver av forurensning ved flyplassen.

Avinor, Forsvarsbygg og kommunen har i dag hatt statusmøte etter at det tidligere ble avdekket funn av PFOS i området ved flyplassen. PFOS er en miljøgift som tidligere ble benyttet i brannskum. Forsvarsbygg er koblet til i dette arbeidet etter at det ble funnet PFOS også i Kjerkvannet, og det antas at dette kommer fra deres anlegg.

Forsvarsbygg tar dette på alvor, og vil koble seg til det arbeidet som pågår med prøvetakinger og vurdering av tiltak.

Følgende er klart etter dagens møte:

  • Det vil bli tatt nye prøver av fisk i de samme områdene som tidligere.
  • Det vil bli tatt nye vannprøver av private brønner og vannforsyningsanlegg. Dette vil skje i løpet av mai måned.
  • Det vil bli tatt nye vannprøver fra elver og vann i området, og også vann som ligger lenegr unna. Dette for å sammenlikne resultatet.
  • Det vil bli tatt prøver av bunnfisk og børstemark m.m. fra Tårstadosen. Dette for å få bedre datagrunnlag for utbredelsen av PFOS.

Nye prøver er for å kvalitetssikre den informasjonen en har fra før, og for å gi et best mulig grunnlag for tiltak. Vi vil komme med resultat av disse prøvene så snart disse foreligger.