Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Varsel om planoppstart regulering flyplassområde

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

varslingsbrev vedlegg 1 kartikon

Med henvisning til § 12 - 8 i Plan- og bygningsloven varsles det herved om at det skal utarbeides et forslag til detaljert reguleringsplan over gnr 4 bnr 4 på flyplassområdet.

Bakgrunnen for dette er at Evenes Servicesenter ønsker å utvide dagens parkeringsplass og samtidig legge til rette for etablering av hotell og andre servicefunksjoner. Les sakens dokumenter >>her.

Eventuelle synspunkter eller andre forhold som planlegger bør kjenne til før endelig forslag utarbeides,bes sendt til Hålogaland plankontor AS innen 01. 08.2012.