Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ad. Koronaviruset - tjenestereiser innstilles f.o.m. i dag

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

coronavirus cover colour change 1024For å håndtere en situasjon i stadig utvikling og som kan bli mer krevende, skal det som del av Evenes kommunes kontinuitetsplanlegging (hvordan opprettholde kontinuerlig drift på akseptabelt nivå), f.o.m. tirsdag 10. mars og inntil videre gjelde slike reiserestriksjoner for å minske risikoen for smittespredning:

For å håndtere en situasjon i stadig utvikling og som kan bli mer krevende, skal det som del av Evenes kommunes kontinuitetsplanlegging (hvordan opprettholde kontinuerlig drift på akseptabelt nivå), f.o.m. tirsdag 10. mars og inntil videre gjelde slike reiserestriksjoner for å minske risikoen for smittespredning:

All tjenestereise innstilles f.o.m. i dag og inntil ny beskjed foreligger. 

Kommunale tjenestereiser skal opphøre. Med tjenestereiser forstås alle former for reisevirksomhet i egenskap av å være tillitsvalgt eller tilsatt i kommunen og som betyr reiser utenfor kommunegrensene til Evenes og Tjeldsund kommuner. Grunnlaget for å inkludere Tjeldsund kommune i vårt eget virkeområde er at vi har felles medisinsk senter og ETS-kulturskolen som krever samhandling på tvers av kommunegrensene. Unntak fra denne bestemmelse krever samtykke fra rådmannen eller rådmannens stedfortreder.

Mer informasjon og retningslinjer kommer i morgen etter at vi har hatt ledermøte for gjennomgang av gjeldende situasjon. 

Enhetsledere bes distribuere dette ut til de ansatte i Evenes kommune som ikke nås enkelt per e-post.

Tags: Korona