Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Uttalelse ny skole

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

Elevråd og FAU har behandlet arbeidsgruppas innstilling til ny skole og uttaler følgende: "Vi trenger ny skole for den vi har nå er for liten, har for få klasserom og er for gammel. Det haster mest med dusjene"(sista slutt). Eleverådet setter også opp ei liste med utstyr de ønsker på den nye skolen, og de ønsker også flerbrukshall. For da kan flere bruke den samtidig. "Om lokalisering har ikke elevrådet mer å si enn at dersom skolen legges til Bogen,blir det lang bussreise for noen. Liland ligger mer midt i kommunen(sitat slutt).
FAU har også behandlet saken og slutter seg til elevrådets uttalelse bortsett fra siste setning om lokalisering. FAU legger til at saken ikke må utsettes.