Ikke skole på fredag

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

ikke skoleElevene får fri også fredag 6. januar.

Dette kommer av at vi ikke får frigitt skolebyggene tidsnok til at dette lar seg gjøre å ta imot elever.

Spesialfirma jobber på spreng med å få byggene klargjort til bruk, og de gjør en formidabel innsats. Røyk fra brann må ansees å være giftig røyk, og byggene behandles deretter. Dette for å ivareta sikkerhet og helse for ansatte og elever.

Det arbeides fortsatt med å frigi barneskolebygget først, parallelt med dette arbeider vi med midlertidige lokaler for ungdomstrinnet inntil administrasjonsbygget blir frigitt. Dette bygget vil ta lengst tid med å få renset. 

Vi står på hau og går på hender for å finne gode løsninger, og satser tungt på at skolen skal være i drift fra kommende mandag.

Det kommer informasjon i morgen før kl. 12:00 om når og hvor vi kan åpne for undervisning.