Skoledrift fredag?

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

skoleDet er så langt ingen avklaring om når skolebyggene frigis eller hvilke lokaler vi skal bruke til ungdomstrinnet.

Vi skjønner selvsagt at foresatte og elever både er utålmodige, spente og ønsker ei avklaring. Status er at skoleanlegget er i forsikringsselskapets hender og ansvar, akkurat nå er 10 stykker i sving med å kunne overlevere byggene så snart som mulig tilbake til oss. Det har også vært innsats med dette i hele natt. Vi må ha en sikkerhet for at det helsemessig forsvarlig å ta byggene i bruk før vi gjør det.

Det arbeides med å frigi barneskolebygget først, parallelt med dette arbeider vi med midlertidige lokaler for ungdomstrinnet inntil administrasjonsbygget blir frigitt. Dette bygget vil ta lengst tid med å få renset. 

Rundvask (spesialrengjøring) og klargjøring tar den tiden det tar, men har som nevnt høy prioritet. Vi vet derfor tidligst i morgen hvor vi skal være og om det blir skole fredag.

Vi vil informere på våre hjemmesider, pr. sms eller epost så snart vi vet noe mer konkret.