Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ungdata-undersøkelsen i Evenes 2016

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

På oppdrag fra Evenes kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region nord (KoRus Nord) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Evenes kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Undersøkelsen skjer torsdag 14.april.
Ranselpost er sendt med ungdomsskolelevene i uke 13.