Trafikksikker skole.

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

trafikksikkerhetPå et møte med Trygg Trafikk i dag fikk skolen beskjed om at vi er blitt godkjent som trafikksikker skole i henhold til de krav som Trygg Trafikk har satt. Dette er en del av arbeidet med å få Evenes Kommune godkjent som trafikksikker kommune. Skolen er den første enheten som er godkjent. 
Dette betyr ikke at vi er "vaksinert" for ulykker, det betyr at vi har satt trafikkarbeidet i system. Å arbeide med trafikksikkerhet er et kontinuerlig arbeid, planen er bare et første steg - men vi er i gang. 
Som følge av godkjenningen vil skolen få en sjekk på kr 5.000,- samt at det vil bli satt opp et skilt som viser at vi er godkjent. Hvordan pengepremien skal brukes, vil vi komme tilbake til, men vi ser det som naturlig at elevene er med på å bestemme dette, og at den brukes til noe som er trafikkrelatert.