Utplasseringer av elever og studenter

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

Frukt til ungdomsskolenJohanne og Martine skjærer frukt til ungdomsskoleelevene.

Fra tid til annen har vi elever og studenter som er under utdanning, utplassert. Denne uka er det både elev fra Narvik videregående og student fra Arktisk Universitet, lærerutdanningen i Alta hos oss. Vi synes det er hyggelig og nyttig at andre synes vi kan bidra med noe.