Brannvern småskoletrinnet

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

Det var brannvernuke i uke 38, og noe forsinket legger vi ut bilder fra et hyggelig og lærerikt besøk fra vårt kommuBrannvern4 915nale brannvesen.