Veilederbes√łk

Skrevet av Kjersti Markusson . i kategorien Nyheter fra Evenes skole

Veilederbesøk1Ledelsen (Kjersti og Marianne) ved skolen og i kommunen(Svein Erik og Steinar) har deltatt i et veiledningsprosjekt om hvordan vi kan bli bedre og mere aktive ledere og "eiere" av skolen.

Det vil si hvordan kan elever og ansatte merker at for eksempel kommunestyret bryr og interesserer seg for skolen. Vi har blant annet hatt besøk av 4 veiledere 8 ganger. Nå går prosjektperioden mot slutten og vi håper det har medvirket til positiv varig endring.