Timebestilling til influensavaksinering

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kan du som er i risikogruppen bestille time til influensavaksiering. 

Slik bestiller du time

Time til influensavaksinering bestille via Helseboka, trykk her. (trenger ikke å laste ned app)

Om du ikke har mulighet til å bestille time via Helseboka, kan du ringe vaksinetelefonen mandager, onsdager og torsdager, kl 09-11. Tlf.nr 947 96 421. Her får du også bestilt vaksine mot lungebetennelse.

VIKTIG! Det skal gå minumum 7 dager mellom Covid-19 vaksinen og influensavaksinen. Det betyr at skal du ha Covid-19 vaksine 4. november kan du ikke ta influensavaksinen før 11. november.

Alle innbyggere over 65 år og andre risikoutsatte tilbys gratis influensavaksine i Evenes og Tjeldsund kommune.

Følgende risikogrupper tilbys gratis influensavaksine

• Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
• Alle fra fylte 65 år.
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
• Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangeskapet, fra 6 måneder til 5 år.
• Barn og voksne med:
 kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) diabetes type 1 og 2
 leversvikt eller nyresvikt
 kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:
• Helsepersonell som har pasientkontakt
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
• Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter

Vaksinering av personer utenom målgruppene
Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse kan ta vaksinen ved apotekene.

Pneumokokkvaksine
Dersom du ønsker pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) må du bestille dette på tlf 947 96 421. Fra uke 40 er vaksinetelefonen åpent mandager- onsdager-torsdager fra kl 09- 11.

Helsepersonell
Helsepersonell som er ansatt i Evenes eller Tjeldsund kommune vil få tilbud om influensavaksine på arbeidsplassen sin.

Her kan du få influensavaksine:

Dato Klokkeslett Sted
02.nov  Kl 09.00 – 15.00  Elvemo (Skånlandsveien 445)
03.nov  Kl 09.00- 15.00  Elvemo (Skånlandsveien 445)
10.nov  Kl 09.00- 15.00  Elvemo (Skånlandsveien 445)
11.nov  Kl 09.00- 15.00  Elvemo (Skånlandsveien 445)

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, akutt sykdom eller er i karantene/isolat, skal du ikke møte opp. 

Mer informasjon:
FHI: Influensavaksine på 1-2-3
FHI: Gratis influensavaksine til målgruppene