Vaksinasjonsstatus uke 35

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kan du lese vaksinestatus for uke 35.

Fremskydning av 2.vaksinedose

Det er svært viktig at alle nå fremskynder sin andre vaksinedose. Våre ansatte ringer nå rundt til alle i timeboka for at flest mulig skal bli fullvaksinert.

Du kan selv fremskynde timen din ved å logge inn på helseboka ved hjelp av linken du fikk på sms da du fikk timeinvitasjon. Du kan også ringe vaksinetelefonen og fremskynde timen din.

Status vaksinasjon i Evenes

89 % av Evenes kommunes innbyggere over 18 år har nå fått første dose, mens 77 % har fått andre dose.

  Antall Antall innbyggere over 18 år Antall innbyggere totalt
Dose 1 988 89 % 75 %
Dose 2 855 77 % 65 %

Vi har sendt ut sms innkalling til alle som er registrert i Helseboka og som ønsker vaksine. Det er fortsatt noen som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi har ikke lyktes å oppnå kontakt. Hvis du er registrert i Helseboka og ikke har mottatt sms, ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen på 947 96 421 så setter vi deg opp på time.

Oversikt over vaksinasjon de i ulike prioriteringsgruppene:

Prioritet Målgruppe Status
1 Beboere i sykehjem Alle har fått tilbud
2 Alder over 85 år Alle har fått tilbud
3 75-84 år  Alle har fått tilbud
4

65-74 år

Høyrisiko 18-64 år

Alle har fått tilbud
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud
8 Alder 55-64 år uten underliggende sykdommer Alle har fått tilbud
9 Alder 45-54 år uten underliggende sykdommer Vaksinering pågår
10

Alder 18-24 år uten underliggende sykdommer

Alder 40- 44 år uten underliggende sykdommer

Vaksinering pågår
11 Alder 24-39 år Vaksinering pågår
12 16-17 år Vaksinering pågår

I uke 34 vaksinerte Evenes og Tjeldsund kommune 546 personer. I uke 35 vaksinerte vi totalt 380 personer. Vi har forsøkt å fremskynde flest mulig timer, men vi lyktes ikke med å fylle alle ledige timer. I tiden fremover vaksinerer vi færrre dager og vil samle timene for å få en effektiv vaksinering. Dette medfører at du vil bli bedt om å endre timen. 

Vaksinasjon 12-15 år

Regjeringen har besluttet å tilby koronavaksine til ungdom i alderen 12-15 år. Koronavaksinen tilbys til årskullene 2006-2008. Etterhvert også til 2009, når vedkommende har fylt 12 år. 

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, opplyser FHI på sine nettsider.

Evenes kommune planlegger nå hvordan vi skal gjennomføre vaksinasjon for denne aldersgruppen og vil komme tilbake med mer informasjon når det er klart. 

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

 Vaksinasjon med 3.dose

Regjeringen har besluttet å tilby en tredje dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. 

Evenes kommune har ikke mottatt endelig informasjon fra helsemyndighetene om hvordan dette i praksis skal gjennomføres. Vi deler denne informasjonen på våre nettsider når det er klart.