Vaksinering av ungdom født i 2004 - 2005

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune har nå gitt et vaksinetilbud til alle registrerte over 18 år, og åpner nå for at 16-17 åringer kan få vaksine.

Etter råd fra FHI har regjeringen nå besluttet at alle født i årskullene 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap.

Selv om det er få ungdommer som blir alvorlig syke av koronaviruset, er det en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet. Redusert smittespredning er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien.

Samtykke til vaksinasjon

Tilbudet gis til ungdom født i 2004 og 2005. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra begge foresatte.

Samtykkeskjema finer du her:  document Samtykkeskjema for koronavaksine ungdom (13 KB)

Dette skal signeres av begge foreldre ved delt foreldrerett og skal medbringes på vaksinasjonsdagen. 

Registrer deg for vaksine  her

Hvis du ikke har registrert deg for vaksine, kan du registrere deg her

 

Både vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen fra Moderna (Spikevax) er godkjent til bruk fra 12 år. Det er nå kjent at myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) i sjeldne tilfeller kan oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene. Tilstanden forekommer hyppigere i yngre aldersgrupper, blant gutter og i all hovedsak etter andre dose. Hvor hyppig tilstanden er, er foreløpig ikke kjent. I USA er det rapportert en forekomst på opptil 7 per 100 000 vaksinerte gutter i ungdomsalder, mens forekomsten i Israel er anslått å være hyppigere.

Nyere forskning viser at dette er en forbigående tilstand som oppstår etter vaksinasjon hvor de fleste blir friske innen en måned hos de som har fått det etter vaksinasjon, og har god prognose. FHI har også innhentet råd fra norske hjertespesialister som mener at denne sjeldne bivirkningen ikke bør være til hinder for at ungdom får tilbud om vaksine. Covid-19 sykdom hos ungdom kan gi mer alvorlig påvirkning av hjertet enn denne tilstanden som ses etter vaksinasjon.