Skolestart og barnehagestart 23. august

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

 MG 6386 HDRwww

I Evenes er det oppstart av både nytt barnehageår og skoleår mandag 23. august. Vi regner med at det er mange spente barn og unge i kommunen som gleder seg til å begynne på igjen, og ikke minst gleder seg til å treffe barnehage-og klassevenner igjen.

Vi vil spesielt ønske velkommen til nye barn til barnehagene, samt de 9 førsteklassingene som skal begynne på Evenes skole.
Etter snart to år uten gymsal og svømmehall er den nye Flerbrukshallen straks ferdig og klar for bruk. Vi går ut fra at det er flere enn lærerne som gleder seg til det. Det nye skolebiblioteket innredes også i disse dager, så det er mye og glede seg til.

Link til skoleruta for 2021/2022: https://www.evenes.kommune.no/component/tags/tag/evenes-skole.html

Korona og smitteverntiltak
I Evenes planlegges det å åpne barnehager og skoler på grønt nivå, etter trafikklysmodellen. Da kan skolehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen smitteverntiltak:  

  • Ingen syke skal møte på skolen/barnehagen, selv med milde symptomer.  
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.  
  • Normalt renhold og god håndhygiene.  

Link til trafikklysmodellen med beskrivelse av de ulike nivåene for skole:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Testing kan erstatte smittekarantene for skoleelever. Dermed trenger ikke hele klasser eller trinn settes i karantene hvis det dukker opp smittetilfeller. Det vil bli sendt ut nærmere info om dette til foresatte i barnehagene og skolen.  

Foto: Marita Eilertsen Tøsse