Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Folkehelseuka, Friluftslivets uke og Kulturminnedagene

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

FrilufKulutrmfolkehelse banner 2021

Folkehelseuka, Friluftslivets uke og Kulturminnedagene arrangeres samme uke i Evenes. Vi viser til tidligere annonsering og håper dere har arrangement å melde inn til denne uka.

Det skjer veldig mye godt folkehelsearbeid i Evenes i og med at vi har aktive og engasjerte lag og foreninger, stor frivillighet samt kommunale enheter som jobber for bedre folkehelse. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i lokalmiljøet og i kommunen. Selv om det i disse korona-tider har vært lav aktivitet, så håper vi at dette nå tar seg opp igjen i tråd med nye smittevernregler.

Evenes kommune inviterer ALLE: lag og foreninger, skole, barnehager, bedrifter, innflyttere, innbyggere, pensjonister, eldre og unge til å bidra i markeringen. Det kan være enkeltstående arrangementer, eller det kan være de faste aktivitetene som lag og foreninger allerede arrangerer.

Folkehelseuka sammenfaller i år med Friluftslivets uke som sparkes i gang med at «hele Norge»sover ute lørdag 4. september, #nattinaturen. Det passer derfor ekstra godt å arrangere et friluftsarrangement eller en utendørsaktivitet. Kulturminnedagene er også 4.-12. september og fin mulighet til å sette fokus på lokalhistorie og kulturminner. 

Tida går så fort og snart er det september, men vi håper flere melder inn aktiviteter. Alle som ønsker å markere Folkehelseuka, Friluftslivets uke og Kulturminnedagene oppfordres til å melde inn tiltak til meg innen 28. august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen. Ta kontakt på tlf 90703947 eller på mail til

Oppdaterte smittevernregler finner du her. https://www.helsenorge.no/koronavirus/
S
kulle smittesituasjon endre seg her i Evenes, ev. lokale forskrifter tre i kraft, så finner du alltid oppdatert info på kommunens hjemmeside.

Unn Kristin Laberg
Folkehelsekooordinator Evenes kommune.