Vaksinasjonsstatus uke 32

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Covid19 bilde Evenes kommune

Status pr 13.08.21

 

   Antall    Prosent av alle innbyggere  Prosent av innbyggere over 18 år
Dose 1    927 70,4  83,4
Dose 2     628  47,7  65,5

 

Fordeling av vaksinedoser

I uke 33 fordeles vaksinedosene slik: 10 % gis Evenes kommunes ansatte i skole og barnehage 90 % gis øvrige innbyggere

Tildeling av vaksinedoser:

Uke 33: Evenes får 66 doser og Tjeldsund får 180 doser, totalt 246 doser.

Uke 34: Evenes får 282 doser og Tjeldsund får 864 doser, totalt 1146 doser

I uke 34 vil vi få to typer vaksiner. Begge vaksinene er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Det vil ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta! De to typene som kommer er Comirnaty/Pfizer og Spikevax/Moderna.

Status for vaksinasjon i EvenesScreenshot 2021 08 13 16.01.14

Screenshot 2021 08 13 16.03.56

Vi minner om at det er viktig at du raskt setter deg opp på time, når du får sms om at vi har satt av dose til deg.

Vaksinetelefonen har svært stort trykk for tiden fra personer som ønsker å endre vaksinetime. Vi anmoder om at flest mulig tar vaksinen den uken de er tildelt dose. Dersom du har gode grunner for endring av vaksinetime, må du ringe vaksinetelefonen 947 96 421.

Er du fullvaksinert et annet sted?

Vi ser at nå som vi innkaller personer under 65 år, er flere av de registrerte innbyggerne allerede vaksinert. Dersom du er blitt fullvaksinert i en annen kommune eller på arbeidsplassen din, samtidig som du også er registrert i Helseboka vår, ber vi deg om å avregistrerer deg. Da slipper du å få sms-innkalling, og personalet på vaksinetelefonen sparer mye tid i innkallingene.

Du avregistrerer deg ved å følge samme lenke som når du skal registrere deg til vaksinering. Her takker du nei til vaksine istede for ja slik du har gjort tidligere.

Vaksinering av barn og unge:

Inntil videre er det kun tilbud til barn og unge i alderen 12-18 år som er i høyrisiko som får tilbud om vaksine. Gjelder dette deg eller ditt barn – ta kontakt med vaksinetelefonen.

FHI jobber kontinuerlig og ser på fordeler og ulemper ved å starte vaksinering av alle barn i alderen 12-18 år. Inntil videre gis det kun vaksine til ungdom født i 2003 eller eldre.

Vaksinering dose 3:

Flere land har startet vaksineringen med dose 3. Dette gjelder foreløpig ikke i Norge. Også her ser FHI på fordeler og ulemper i forhold til en dose nr 3. Mer informasjon kommer om dette blir aktuelt.