Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vaksinasjon av barn og ungdom med alvorlig grunnsykdom

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

 Det åpnes for vaksinasjon av barn og ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.

Prioriteringen gjelder barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men følgende sykdommer:
• Organtransplantasjon
• Immunsvikt
• Hematologisk kreftsykdom siste fem år
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)
• Downs syndrom
• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
• Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

For å melde barnet/ungdommen til vaksinasjon, anbefaler vi følgende:
- Avklar med fastlege/ barnelege om barnet skal ha koronavaksine, særlig hvis barnet er under behandling som må koordineres med vaksinasjon.
- Foreldre/ foresatt ringer vaksinetelefonen 947 96 421 for å sette barnet på prioriteringslisten.
- Fastlegene/barnelege kan også ringe til vaksinetelefonen å melde inn barn/ungdom som fyller kriteriene etter henvendelse fra foresatt.

Det er ikke åpnet for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontakter til personer i risikogruppene.
Dosene kan derfor gis med 3-12 ukers intervall, avhengig av hva lege anbefaler.

Samtykke
- Barn og ungdom under 16 år er ikke helserettslig myndige. Før koronavaksinasjon kreves det derfor samtykke fra foreldre eller foresatt som har foreldreansvaret. Det er ikke stilt krav om skriftlig samtykke, men det må nedtegnes i journal hvem som samtykket.
- Ved delt foreldreansvar kreves det samtykke fra begge foreldre. Forelderen som møter med barnet kan samtykke muntlig, men må også kunne dokumentere at den andre samtykker.Det er ikke nødvendig å legge dokumentasjonen inn i journal.
- Når en forelder har foreldreansvaret alene er det bare denne som kan samtykke til vaksinasjon. Det er ikke tilstrekkelig med samtykke fra en forelder uten del i foreldreansvaret.
- For barn under offentlig omsorg må den som følger barnet dokumentere samtykke fra barneverntjenesten.

Aktuelle lenker:

Samtykkeskjema for koronavaksinasjon for barn og ungdom under 16 år