Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vaksinasjonsstatus uke 27

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kan du lese ukas vaksineoppdatering.

Status pr 09.07.21

  Antall Prosent av alle innbyggere Prosent av innbyggere over 18 år
Dose 1  679  52 %  61 %
Dose 2  426  32 %  38 %

Fordeling av vaksinedoser

I uke 28 fordeles vaksinedosene slik:
10 % gis Evenes kommunes ansatte i skole og barnehage
90 % gis øvrige innbyggere

Her kan du lese hvordan du kan sette deg på prioriteringslisten dersom du er skole/barnehageansatt

Vaksinasjon av barn og ungdom 12-17 år m/alvorlig sykdommer og syndromer

Vi åpner for vaksinasjon av barn og ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.
Prioriteringen gjelder barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men følgende sykdommer:
• Organtransplantasjon*
• Immunsvikt*
• Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*
• Downs syndrom*
• Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
• Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

For å melde barnet/ungdommen til vaksinasjon, anbefaler vi følgende:
- Avklar med fastlege/ barnelege om barnet skal ha koronavaksine, særlig hvis barnet er under behandling som må koordineres med vaksinasjon.
- Foreldre/ foresatt ringer vaksinetelefonen 947 96 421 for å sette barnet på prioriteringslisten.
- Fastlegene/barnelege kan også ringe til vaksinetelefonen å melde inn barn/ungdom som fyller kriteriene etter henvendelse fra foresatt.

Tildeling av vaksinedoser:

Uke 28: Evenes får 42 doser og Tjeldsund får 132 doser, totalt 174 doser. (Dette er siste uke med geografisk skjevfordeling av vaksiner)

Uke 29: Evenes får 66 doser og Tjeldsund får 306 doser, totalt 372 doser. (Dette er første uke hvor vi kompenseres for geografisk skjevfordeling frem til uke 28)

Er du fullvaksinert et annet sted?

Vi ser at nå som vi innkaller personer under 65 år, er flere av de registrerte innbyggerne allerede vaksinert. Dersom du er blitt fullvaksinert i en annen kommune eller på arbeidsplassen din, samtidig som du også er registrert i Helseboka vår, ber vi deg om å avregistrerer deg. Da slipper du å få sms-innkalling, og personalet på vaksinetelefonen sparer mye tid i innkallingene.

Registrer deg på vår ringeliste

Her kan du registrere deg, dersom du kan stille på kort varsel hvis vi får en dose til overs en dag. Les mer om dette her.

Status for vaksinasjon i Evenes

Nedenfor kan du se hvordan vi prioriterer når vi innkaller innbyggere til vaksinering. Evenes kommune forholder oss til Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge: 

Prioritet Målgruppe Status vaksinasjon Andel vaksinerte i Evenes
1 Beboere i sykehjem Alle har fått tilbud  90 %
2 Alder over 85 år Alle har fått tilbud  91 %
3 Alder 75-84 år Alle har fått tilbud  98 %
4

Alder 65-74 år

18-64 år høy risiko

 

91 %

Alle registrerte i Helseboka har fått tilbud

5 Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud  Alle registrerte i Helseboka har fått tilbud
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud  Alle registrerte i Helseboka har fått tilbud
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander Alle har fått tilbud  Alle registrerte i Helseboka har fått tilbud
8 Alder 55-64 år Vaksinasjon pågår  59 %
9 Alder 45-54 år Ikke påbegynt  
10 Alder 18-24 år + 40-44 år Ikke påbegynt  
11 Alder 25-39 år Ikke påbegynt  

Vi minner om at det er viktig at du raskt setter deg opp på time, når du får sms om at vi har satt av dose til deg.

Vaksinetelefonen har svært stort trykk for tiden fra personer som ønsker å endre vaksinetime. Vi anmoder om at flest mulig tar vaksinen den uken de er tildelt dose. Dersom du har gode grunner for endring av vaksinetime, må du ringe vaksinetelefonen 947 96 421. 

Registrer deg for å få vaksine

Det er viktig at du registrerer deg i Helseboka dersom du ønsker vaksine.Vi oppfordrer ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen. Her kan du registrere deg i Helseboka eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon tlf 947 96 421.