Prioritering av ansatte i skole og barnehage

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Dersom du er ansatt i våre barnehager eller skole, kan du nå registrere deg til prioritert vaksinasjon. 

Regjeringen har åpnet for at kommunene kan prioritere ansatte i skoler og barnehager til vaksinasjon når kommunene er ferdig å vaksinere prioriteringsgruppe 7, samt prioritert helsepersonell. 

Evenes kommune har besluttet å prioritere våre ansatte i skole og barnehage. For å bli prioritert gjelder følgende vilkår:
- Du er fast ansatt/ midlertidig ansatt i et lengre vikariat i Bogen barnehage, Liland barnehage og Evenes skole
- Du har direkte kontakt med barna i arbeidet ditt
- Du ønsker å bli prioritert i vaksinekøen

For å komme på prioriteringslisten, må du registrere deg på nytt i Helseboka dersom du har registrert deg før 28.juni: Registrer deg her

Kommunen gir de første ansatte et tiilbud fra og med uke 28.

Vi kan bruke maks 10 % av dosene hver uke til denne ansattgruppen. Øvrige doser gis innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen. Dette medfører at vi vil bruke noen uker for å gi alle ansatte et tilbud. 

 Dersom du har spørsmål, ta kontakt med vaksinekoordinator