Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nye nasjonale tiltak - gjenåpning

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Samfunnet gjenåpnes gradvis og følgende nasjonale tiltak gjelder for bekjempelsen av pandemien:

Anbefalinger for hele landet

- Hold 1 meter avstand.
- Hold hendende rene.
- Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

- Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
- Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
- Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
- Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i   risikogruppen. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

- Innenlandsreiser kan gjennomføres.
- Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
- Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. 

Skoler og barnehager

- Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

- Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.
- Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

- Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)
- Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.
- Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)
- Generelle smitteverntiltak på arbeidsplassen: Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.
De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

Arrangementer (både private og offentlige)
- Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.
- Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. 

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

- Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
- Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)
- For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

- Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
- Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
- Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

- Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Regler for hele landet

Handelsnæringen

- Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

- Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)
- Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)
- Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Arrangementer

Private arrangementer

- Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Offentlige arrangementer (nytt)

Uten test eller koronasertifikat Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat    
Faste tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
Uten faste plasser 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

- Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. (nytt)
- Innslippsstopp kl 24:00 opprettholdes.
- Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.