Vaksinasjonsstatus uke 24

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kan du lese ukas vaksineoppdatering.

Status pr 18.06.21

  Antall  Prosent av alle innbyggere Prosent av innbyggere over 18 år
Dose 1 531 40 % 48 %
Dose 2 377 28 % 34%

Tildeling av vakasinedoser de neste ukene:

Antall doser uke 25: Evenes får 66 doser og Tjeldsund får 204, totalt 270 doser.

Antall doser uke 26: Evenes får 60 doser og Tjeldsund får 186, totalt 246 doser.

Endring av vaksinelokalisasjon

Fra og med uke 25 vil all vaksinering foregå i Skånlandshallen ved Skånland skole. Inngang på hallens kortside (høyre side) – mot barnehagen. Området vil bli merket.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

Vaksinasjonsdekning

Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Prioritet Målgruppe Andel vaksinerte Status
1 Beboere i sykehjem 90 % Alle har fått tilbud
2 Alder 85 år og eldre 94% Alle har fått tilbud
3 Alder 75-84 år 89 % Alle har fåt tilbud
4 Alder 65-74 år 91 % Alle har fått tilbud
  Risikogruppe 18-64 år med spesiell høy risiko Alle registrerte Alle har fått tilbud
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand   Vaksinering pågår
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand   Innkalling startet
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand   Ikke påbegynt
8 Alder 55-64 å   Ikke påbegynt
9 Alder 45-54 år    Ikke påbegynt
10 Alder 18-24 år + 40-44 år   Ikke påbegynt
11 Alder 25-39 å   Ikke påbegynt
       

Registrer deg her for å stå på ringeliste

Nå kan du registrere deg på en ringeliste dersom du kan stille opp på kort varsel. Dersom du skal på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem, slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg her for å stå på ringeliste 

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

Registrering i Helseboka

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Her kan du registrere deg i Helseboka eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon tlf 947 96 421.