Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Støyundersøkelse på dyr gjennomføres med F-16

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

F 16

Jagerfly F-16. Foto: Forsvaret.

Tirsdag og onsdag til uken skal to F-16 fly i området rundt lufthavna og over områder i Tjeldsund og Grovfjord

Dette gjennomføres i samsvar med reguleringsbestemmelsene for å registrere dagens situasjon med bruk av F-16 fly mot ny situasjon med nye F-35 fly. Hensikten er å få registrert hvordan støyen påvirker beitende husdyr på fellesbeite og rein i terrenget. F-16 vil fly på formiddagen, mest sannsynlig effektivt innenfor en time begge dagene. 

Krav til støyundersøkelser

Undersøkelsene som nå skal gjennomføres vil legges til grunn for et undersøkelses- og oppfølgingsprogram på beitende husdyr og rein som følge av forventede endringer i støybildet. - Dette skjer i god dialog med de berørte bøndene i området og reineierne, forteller Carl-Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg. Selve støymålingene og observasjoner av dyrene gjennomføres på rein i terrenget av NaturRestaurering AS og på beitende husdyr av Norges miljø og biovitenskapelige universitet, NMBU. 

Tilrettelegging for F-35

Støy fra flyene vil ta utgangspunkt i en normalsituasjon for flyaktiviteten. Det planlegges ikke for større avvik i avtalt flygemønster. Heller ikke nattflyging. Støymålinger og observasjoner av husdyr og rein gjennomføres for å ha gode og realistiske underlagsdata for best mulig tilrettelegging av aktiviteten til de nye F-35 flyene som skal operere fra Evenes.

Kontaktopplysninger

Prosjektsjef Carl Oscar Pedersen mob. 907 55 445 

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost