Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årsmøte i Brattforsen Vassverk SA

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

vann

Onsdag 9. juni kl.18.00 på Lakså grendehus er det Årsmøte i Brattforsen Vassverk SA.

Saksliste:

1. Åpning

2. Konstituering

3. Styrets årsmelding for 2020

4. Regnskap for 2020 med vedtak om disponering av resultat

5. Fastsettelse av møtegodtgjørelser

6. Fastsettelse av budsjett for 2021

7. Innkomne saker:

  • Vannverkseiers leveringsplikt etter drikkevannsforskriften v/ rådmann Bjørn Tore Sørensen.
  • Vinterens frostproblemer, årsaker, håndtering og arbeid for å redusere risiko.
  • Drøfting av gebyrnivå for Brattforsen Vassverk SA

8. Valg i henhold til vedtektene

Møtet avvikles og legges til rette etter gjeldende smittevernregler. Inntil femti personer kan samles forutsatt at avstandskrav på en meter overholdes ved arrangement som dette. Vi legger derfor ikke opp til påmelding.

Vel møtt!

Styret