Vaksinasjonsstatus uke 22

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her kan du følge vaksinasjonen vår fra uke til uke.

Status pr 04.06.21

458 personer i Evenes kommune har fått sin første dose. Dette utgjør 35 % av innbyggerne. 311 personer har fått sin andre dose, noe som utgjør 23 % av innbyggerne. Vi har i tillegg vaksinert flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner. Disse vil ikke telles i Evenes- statistikken, men i sin hjemkommune.

Vaksinasjonsdekning

Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Prioritet Målgruppe Andel vaksinerte i Evenes 04.06* Status
1 Beboere i sykehjem 90 % Sluttført
2 Alder 85 år og eldre  94%   Sluttført
3 Alder 75-84 år 89 %  Sluttført
4 Alder 65-74 år 78 %  Vaksinering pågår
  Risikogruppe 18-64 år med spesiell høy risiko Alle som har reg. seg i Helseboka Sluttført**
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand    Ikke påbegynt
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand   Ikke påbegynt
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand   Ikke påbegynt
8 Alder 55-64 år   Ikke påbegynt
9 Alder 45-54 år   Ikke påbegynt
10 Alder 18-24 år + 40-44 år   Ikke påbegynt
11 Alder 25-39 år   Ikke påbegynt

*Andel vaksinerte i forhold til antall innbyggere i Evenes kommune i aldersgruppen.

** Dersom du har registrert deg etter at gruppen ble sluttført, vil du bli fanget opp og innkalt når vi får nye doser.

Hvem vaksineres nå i Evenes og Tjeldsund?

Vi vaksinerer fortsatt aldersgruppen 65-74 år da dette er en stor gruppe. Det gjenstår 66 personer som ikke har fått et tilbud i denne aldersgruppen. 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

I uke 23 får Evenes 60 doser og Tjeldsund 168 doser. 

I uke 24 får Evenes 60 doser og Tjeldsund 180 doser.