Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forraveien – status veivedlikehold/standard

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

vegvedlikehold

Evenes kommune får for tiden mange henvendelser angående Forraveien og spørsmål om veivedlikehold for spesielt strekningen Botn-Forra.

Vi er godt kjent med dagens standard på veien, og har forståelse for at den kan oppleves som problematisk ift. ujevnheter og hull i kjørebanen. Evenes kommune får for tiden mange henvendelser angående Forraveien og spørsmål om veivedlikehold for spesielt strekningen Botn-Forra. Vi er godt kjent med dagens standard på veien, og har forståelse for at den kan oppleves som problematisk ift. ujevnheter og hull i kjørebanen. 

Det jobbes kontinuerlig med veivedlikehold på kommunal veistruktur, og vi har fokus på å utbedre skader/ujevnheter innenfor de fastsatte økonomiske rammene. På Forraveien spesifikt er det planlagt lapping av hull med asfalt nå på forsommeren 2021, og arbeidet igangsettes straks vi får asfalt tilgjengelig/produsert fra våre leverandører. 

Inntil at nødvendig vedlikehold er utført anmoder vi bilister langs veien til å redusere hastighet samt vise hensyn, dette for deres egen sikkerhet og unngå unødvendige skader på egne kjøretøy. Evenes kommune skal skilte veien med nødvendig fareskilt for «ujevn veibane».