Vaksinasjonsstatus uke 20

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her er ukas vaksinestatus.

Status pr 21.05.21

407 personer i Evenes kommune har fått sin første dose. Dette utgjør 31 % av innbyggerne. 213 personer har fått sin andre dose, noe som utgjør 16 % av innbyggerne. Vi har i tillegg vaksinert flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner. Disse vil ikke telles i Evenes- statistikken, men i sin hjemkommune.

Vaksinasjonsdekning

Evenes kommune følger helsemyndighetenes prioriteringsrekkefølge i vaksinasjon. Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Prioritet Målgruppe Andel vaksinerte i Evenes 21.05.21* Status
1 Beboere i sykehjem 90 % Sluttført
2 Alder 85 år og eldre  94%   Sluttført
3 Alder 75-84 år 87 %  Sluttført
4 Alder 65-74 år 60 %  Vaksinering pågår
  Risikogruppe 18-64 år med spesiell høy risiko Alle som har reg. seg i Helseboka Sluttført**
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand    Ikke påbegynt
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand   Ikke påbegynt
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand   Ikke påbegynt
8 Alder 55-64 år   Ikke påbegynt
9 Alder 45-54 år   Ikke påbegynt

*Andel vaksinerte i forhold til antall innbyggere i Evenes kommune i aldersgruppen.

** Dersom du har registrert deg etter at gruppen ble sluttført, vil du bli fanget opp og innkalt når vi får nye doser.

Hvem vaksineres nå i Evenes og Tjeldsund?

Aldersgruppen 65-74 år vaksineres nå. Innbyggere født i 1953-54 innkalles til uke 21. Det gjenstår fortsatt over 200 personer i aldersgruppen 65-74 år i Evenes og Tjeldsund som ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi deg et svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke. 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Regjeringen har besluttet at de fleste kommunene får færre vaksinedoser fra uke 23. Dette skyldes at vakainsedoser prioriteres til områder i landet som har hatt høyt smittetrykk over tid. 

Evenes får 8 glass (48 doser) i uke 21, der de fleste får til dose 2. I uke 22 får vi 5 glass (30 doser) til dose 1 og 7 glass (42 doser) til dose 2. 

Kan du bistå med vaksinering i sommer? 

I juli vil kommunene som fikk færre doser i juni få dobbelt så mange vaksiner. Det blir utfordrende å vaksinere midt i ferietiden. Dersom du er helsepersonell (og ikke allerede ansatt i kommunen) og kan bistå i vaksineringen, ta kontakt med helse og omsorgsleder Stine Fedreheim. 

Til deg som har fått innkalling til vaksinering:

- Når du får sms, ber vi om at du så raskt som mulig, bestiller time digitalt i linken som følger smsen. 
- Når du bestiller timen digitalt, må du vente med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til du har fått synlig bekreftet time. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt, kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefonnummer 94 79 64 21. Vi opplever spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler å ringe utover hele åpningstiden.