Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tilskudd og frister

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

penger

Vi minner om søknadsfristen for kommunens kulturmidler som er 1. juni. Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebanken har også frist 1. juni og Polarkraft-fondet har frist 30. juni.

Kulturmidlene: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4131&externalId=1853

Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebanken støtter tiltak som har verdi over tid, som bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, som er allmennyttig og skaper engasjement og vekst. Frist 1. junihttps://ofotstiftelsen.no/

Polarkraft-fondet Om ditt lag eller forening trenger støtte til et innkjøp eller prosjekt, f.eks høyttaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen små og store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre. Frist 30. juni, 30. september og 10. desember. https://polarkraft.no/polar-kraft-fondet/

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse For perioden 2021-2023 vil stiftelsen gi støtte til tiltak som bidrar til tilhørighet gjennom deltakelse i friluftsliv, idrett og kultur.
Gode møteplasser i lokalmiljøet er arenaer for frivillighet og engasjement, og viktig for livskvalitet og inkludering. Støtten konsentreres til arenaer for tilhørighet innen friluftsliv, fysisk aktivitet og kultur. Frist 6. august og 12. oktober. https://www.bykreditt.no/

Utfyllende liste over andre tilskuddsgivere legges ut i EvenesNytt for juni og sendes pr. mail til lag og foreninger. 

Ta kontakt med Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, tlf. 907 03 947 for spørsmål eller tips til prosjektbeskrivelse.