Vaksinasjonsstatus uke 19

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Her er ukas vaksinestatus. 

Status pr 14.05.21

405 personer i Evenes kommune har fått sin første dose. Dette utgjør 30 % av innbyggerne. 170 personer har fått sin andre dose, noe som utgjør 13 % av innbyggerne. Vi har i tillegg vaksinert flere av vårt helsepersonell som er bosatt i andre kommuner. Disse vil ikke telles i Evenes- statistikken, men i sin hjemkommune.

Vaksinasjonsdekning

Evenes kommune følger helsemyndighetenes prioriteringsrekkefølge i vaksinasjon. Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Prioritet Målgruppe Andel vaksinerte i Evenes 14.05.21* Status
1 Beboere i sykehjem 90 %  Sluttført
2 Alder 85 år og eldre 94 % Sluttført
3 Alder 75-84 år 86 % Sluttført
4 Alder 65-74 år 60 % (vaksinering pågår)  
  Risikogruppe 18-64 år med spesiell høy risiko 100% Sluttført**
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand  Ikke påbegynt  
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand Ikke påbegynt  
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand Ikke påbegynt  
8 Alder 55-64 år Ikke påbegynt  
9 Alder 45-54 år  Ikke påbegynt  

*Andel vaksinerte i forhold til antall innbyggere i Evenes kommune i aldersgruppen.

** Dersom du har registrert deg etter at gruppen ble sluttført, vil du bli fanget opp og innkalt når vi får doser.  

Hvem vaksineres nå i Evenes og Tjeldsund?

Aldersgruppen 65-74 år vaksineres nå. 

Vaksineleveranse til Evenes kommune

I uke 20 får vi 7 glass, dvs 42 doser. Alle dosene går til dose 2 til de som fikk dose 1 i uke 14. I uke 21 får vi 8 glass, dvs. 48 doser. Alle dosene går til dose 2 til de som fikk dose 1 i uke 15. 

vaksineleveranse uke 20

Regjeringen har varslet at flere kommuner vil få færre vaksinedoser fremover, noe som sannsynligvis vil gå utover vaksinehastigheten for deg som venter på dose 1. Har du fått dose 1, vil du få dose 2 som planlagt.