Vaksinasjonsstatus uke 18

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Vi legger ut vaksineoppdatering ukentlig og her kommer ukas status.

Status pr 08.05.21

Det er nå 386 personer i Evenes kommune som har fått sin første dose. Dette utgjør 29 % av innbyggerne. 151 personer som har fått sin andre dose, noe som utgjør 11 % av innbyggerne.

Vaksinasjonsdekning

Evenes kommune følger helsemyndighetenes prioriteringsrekkefølge i vaksinasjon. Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Her kan du se prioriteringsrekkefølgen

Prioritet Målgruppe Andel vaksinerte i Evenes 07.05.21*
1 Beboere i sykehjem 90 %
2 Alder 85 år og eldre 94 %
3 Alder 75-84 år 85 %
4 Alder 65-74 år 53 %
  Risikogruppe 18-64 år med spesiell høy risiko* 100 %
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand ** Ikke påbegynt
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand** Ikke påbegynt
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand** Ikke påbegynt
9 Alder 55-64 år Ikke påbegynt
10 Alder 45-54 år Ikke påbegynt

*Andel vaksinerte i forhold til antall innbyggere i Evenes kommune i aldersgruppen.

Hvem vaksineres nå i Evenes og Tjeldsund?

Aldersgruppen 65-74 år vaksineres nå. Det er ca 32 % igjen i aldersgruppen sin ikke har fått vaksine. 

De fleste dosene de neste ukene går nå til å gi dose 2, men noen kan bli innkalt til dose 1. 

Vaksineleveranse til Evenes kommune

I uke 19 får vi 6 glass dvs. 36 doser. I uke 20 får vi 7 glass, dvs 42 doser.

Vaksinasjon av helsepersonell pr 30.04

100 % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått tilbud om første dose.

44 % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått andre dose.