Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sommerjobb ungdom pluss arbeidsleder

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

sommerjobb

Evenes kommune, i samarbeid med eksterne arbeidsgivere i kommune, kan også i år tilby ungdom sommerjobb for sommeren 2021. 14. mai er søknadsfristen for å søke på jobb.

Ungdom som ønsker seg sommerjobb gjennom denne ordningen søker til Evenes kommune, og tildeling av jobb skjer iht. aldersprioriteringer, samt relevant erfaring/utdanning for de arbeidsoppgaver som krever det.

Aktuelle arbeidsoppgaver i kommunen vil være generelt sommervedlikehold og annet forefallende arbeid på kommunens arealer og bygninger. Det vil også være behov for arbeid innenfor renhold på Evenes omsorgssenter. Gjennom ordningen for eksterne arbeidsgivere i kommunen kan det være aktuelle  arbeidsoppgaver innenfor landbruk, gjeting av dyr på beite, arbeid på bensinstasjon og arbeid på butikk.

Aldersprioritering for sommerjobb ungdom 2021 er slik:

  1. født 2004
  2. født 2003
  3. født 2005
  4. født 2002

Også andre aldersgrupper kan komme i betraktning. Studenter med hjemstedskommune Evenes kan også søke.

Skjema finner du her: https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank/78-sommerjobb-for-ungdom-soknadsskjema/file.html  . Send inn til

NB! Søknadsfrist ungdom er 14. mai.

Arbeidsleder sommervedlikehold:

Evenes kommune søker i tillegg etter en person som skal inngå i sommervedlikeholdet innenfor PLU. Arbeidsoppgavene vil være å ha den daglige oppfølgningen av ungdommer på sommerjobb innenfor sommervedlikehold samt utføre sommervedlikehold selv.

Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid, søkere med direkte relevant erfaring vil bli prioritert. Krav: Over 18 år og sertifikat for bil.

Søknad leveres inn på samme skjema som ovenfor, men det må spesifiseres at du søker på «Arbeidsleder sommervedlikehold».

Søker du både på «sommerjobb ungdom» og «arbeidsleder sommervedlikehold» må det komme tydelig frem i søknaden.

NB! Søknadsfrist arbeidsleder sommervedlikehold er også 14. mai.

Ved spørsmål eller veiledning, ta kontakt med Evenes kommune på tlf. 769 81 500 eller per e-post til

Til generell orientering for jobbsøkere/foresatte:

Evenes kommune har gjennom budsjettet for 2021 avsatt 133.900,- i kostnadsdekning for sommerjobb ungdom ansatt gjennom Evenes kommune, det er satt av 40.000,- i kostnadsdekning for å dekke tilskudd til eksterne arbeidsgivere. For ungdom ansatt gjennom Evenes kommune tilsvarer dette ca. 6-7 ungdommer i jobb for Evenes kommune i 3 uker hver. (Arbeidsleder sommervedlikehold kommer i tillegg). For eksterne arbeidsplasser tilsvarer dette ca. 3-4 ungdommer i 3 uker hver.