Vaksinasjonsstatus uke 17

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Vi legger ut vaksineoppdatering ukentlig og her kommer ukas status. 

Status pr 30.04.21

Det er nå 353 personer i Evenes kommune som har fått sin første dose. Dette utgjør 26 % av innbyggerne. 128 personer som har fått sin andre dose, noe som utgjør 10 % av innbyggerne.  Helsepersonell som jobber i Evenes kommune er blitt vaksinert av oss, men vises ikke på Evenes kommunes statistikk (de kommer på hjemkommunens statistikk. 

Vaksinasjonsdekning

Evenes kommune følger helsemyndighetenes prioriteringsrekkefølge i vaksinasjon. Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Prioriteringsrekkefølge

Prioritet Målgruppe Andel vaksinerte 30.04.21
1 Beboere i sykehjem  90 %
2 Alder 85 år og eldre  94 %
3 Alder 75-84 år  85 %
4 Alder 65-74 år 44 %
  Risikogruppe 18-64 år med spesiell høy risiko* Alle som har registrert seg har fått tilbud
5 Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand ** Ikke påbegynt
6 Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand** Ikke påbegynt
7 Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand**  Ikke påbegynt
8 Alder 55-64 år  Ikke påbegynt
9 Alder 45-54 år  Ikke påbegynt

* Dette gjelder personer med følgende sykdommer/ tilstander:
- Organtransplantasjon
- Immunsvikt
- Hematologisk kreftsykdom siste fem år
- Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
- Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese, Downs syndrom)
- Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

** Dette gjelder personer med følgende sykdommer/ tilstander:
- Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
- Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
- Diabetes
- Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året**
- Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
- Demens
- Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
- Hjerneslag

Hvem vaksineres nå?

Aldersgruppen 65-74 år vaksineres nå. Det er740 personer i gruppen, hvorav 412 har fått tilbud (personer født 1950-52 innkalles nå). I uke 18 gis halvparten av dosene  til de som skal ha dose 2. 

Vaksineleveranse til Evenes kommune

I uke 18 får vi 8 glass dvs. 48 doser. 10 % av disse gis helsepersonell. 

I uke 19 får vi 6 glass, dvs 36 doser. 

Vaksinasjon av helsepersonell pr 30.04

87 % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått første dose.

37 % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått andre dose.

Folkehelseinstituttet varslet denne uka at de kommer med råd for vaksinasjon av øvrig helsepersonell.