Vi trenger flere ferievikarer

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune trenger flere vikarer til våre helse- og omsorgstjenester fordelt på følgende avdelinger:


- Evenes omsorgssenter
- Hjemmetjenesten 
- Miljøtjenesten

Vi søker ferievikarer fra og med uke 25 -33.

Arbeidsoppgaver
Stillingene innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid, samt dokumentasjon.

Vi søker også etter renholder til Evenes omsorgssenters lokaler og hjemmehjelp som gir praktisk bistand i pasientens hjem, f eks rengjøring og klesvak. 

Kvalifikasjoner
Det er ønskelig at du har/er igang med relevant helseutdanning og praksis, men det er ikke et krav. Søkere til stillinger med direkte pasientarbeid (hjemmesykepleie, miljøtjenesten og sykehjem) skal være 18 år. Søkere til stillinger som assistent/ renholder må være minimum 16 år. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Oppgi i søknaden:
- hvilken avdeling du ønsker å jobbe
- hvilket tidsrom du kan arbeide
- om du har førerkort for personbil

Personlige egenskaper
En trygg og stabil arbeidstaker med sunne verdier og holdninger.
Jobbe selvstendig og under veiledning av vårt faste personell
Evne til å samarbeide og være fleksibel
Gode muntlige- og skriftlige norskkunnskaper

Send søknad pr epost til:
Merk søknad " Søknad ferievikariat helse- og omsorgstjenesten"

Søknadsfrist: 12.mai 2021

Har du spørsmål, ta kontakt med avdelingen du ønsker å snakke med:

Hjemmetjenesten/ Evenes omsorgssenter Eli K. Strømsberg

Miljøtjenesten v/ Merete Mathiassen