Vaksinasjonsstatus uke 16

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Har kan du lese vaksinasjonsstatus pr 22.04

Status pr 22.04.21

Det er nå 317 personer i Evenes kommune som har fått sin første dose. Dette utgjør 24 % av innbyggerne. 120 personer som har fått sin andre dose, noe som utgjør 9 % av innbyggerne. I tillegg er det vaksinert helsepersonell som jobber ho oss som blir registert på statistikken i sin hjemkommune. 

Vaksinasjonsdekning

Evenes kommune følger helsemyndighetenes prioriteringsrekkefølge i vaksinasjon. Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Prioritet Målgruppe Andel vaksinert pr 22.04
1 Beboere i sykehjem 90 %
2 Alder 85 år og eldre 94 %
3 Alder 75-84 år 85 %
4 Alder 65-74 år ca 30 %
4 Risikogruppe 18-64 år Alle skal ha fått innkalling til 1.dose

Vi vaksinerer fortsatt aldersgruppen 65-74 år, samt risikogruppen 18-64 år med definerte tilstander/sykdommer. 

Vaksineleveranse til Evenes kommune

I uke 17 får vi 9 glass dvs. 54 doser. 

Vaksinasjon av helsepersonell

83  % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått første dose.

37 % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått andre dose.

I løpet av de neste to ukene vil alt prioritert helsepersonell være vaksinert med 1.dose forutsatt at vaksineleveransene ikke reduseres.