Stort trykk på vaksinetelefonen

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Stort trykk for vaksinetelefonen i Evenes og Tjeldsund

Det er 2860 personer i Evenes og Tjeldsund kommune som har registrert seg i vaksinekø i Helseboka. Pr idag har 25 % av disse fått sin første dose, og ukentlige sender vi ut vaksineinnkallinger etter hvor mange vaksiner vi mottar. Det er mange som ønsker å ta koronavaksine, og det er vi veldig glade for.

Mange som ringer
Det er ansatte fra både Tjeldsund og Evenes kommune som betjener vaksinetelefonen alle hverdager fra kl 09-11. Du kan ringe vaksinetelefonen dersom du trenger hjelp til å registrere deg i vaksinekø eller dersom du trenger hjelp til å sette deg opp på time. For å unngå lang ventetid på vaksinetelefonen, ber vi om at vaksinetelefonen kun benyttes til disse formålene.

Det er hektisk for de som betjener vaksinetelefonen og flere ringer for å etterspørre når de blir innkalt. De ansatte har ved flere anledninger opplevd at innringere er frusterte, i noen tilfeller ufine. Det er viktig å påpeke at de ansatte på vaksinetelefonen setter ikke opp hvem som skal vaksineres fra uke til uke, men hjelper deg som trenger hjelp til å registrere deg.

Status for vaksinasjon
I Evenes kommune har 19 % av innbyggerne fått første dose, mens 9 % har fått andre dose. I Tjeldsund kommue har 21 % av innbyggerne fått første dose, mens 6 % har fått andre dose.

Risikogruppe         Målgruppe Status
Risikokategori 1 Beboere i sykehjem Alle har fått tilbud
Risikokategori 2 Alder 85 år og eldre Alle har fått tilbud
Risikokategori 3 Alder 75-84 år Alle har fått tilbud om 1.dose (med få unntak)
Risikokategori 4 Alder 65-74 år  Vaksinering pågår
  Risikogruppe 18-64 høy risiko:  Vaksinering pågår
Risikokategori 5 Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  Ikke påbegynt.

Både Evenes og Tjeldsund har også vaksinert helsepersonell. For mer detaljert informasjon om vaksinasjonsstaus, sjekk kommunenes hjemmesider.

Innkalling til vaksine

Når kommunene mottar vaksiner, fordeles vaksinene med ca 20 % til helsepersonell, 15 % til personer i risikogruppen mellom 18-64 år og 65 % til aldersgruppen 65-74 år.
Kommunene vaksinerer nå aldersgruppen 65-74 år, samt risikogruppen mellom 18-64 år med definerte tilstander/ sykdommmer fastsatt av Folkehelseinstitittet. I løpet av noen uker vil alle i sistnevnte gruppe fått første dose.
Det er ikke kommunene som bestemmer hvem som innkalles til time fra uke til uke. Dette gjøres automatisk på bakgrunn av prioriteringene som er fastsatt av helsemyndighetene. Du vil få tildelt time når det er din tur.