Vaksinasjonsstatus uke 15

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Har kan du lese vaksinasjonsstatus pr 16.04

Status pr 16.04.21

Det er nå 257 personer i Evenes kommune som har fått sin første dose. Dette utgjør 16,8% av innbyggerne. 121 personer som har fått sin andre dose, noe som utgjør 9,1 % av innbyggerne. I tillegg er det vaksinert helsepersonell som jobber ho oss som blir registert på statistikken i sin hjemkommune. Det er i tillegg satt 12 doser idag som ikke er kommet med på offisiell statistikk. 

Vaksinasjonsdekning

Evenes kommune følger helsemyndighetenes prioriteringsrekkefølge i vaksinasjon. Her kan du se hvor mange som hittil har takket ja og mottatt vaksine i de ulike prioriteringsgruppene:

Prioritet Målgruppe Andel vaksinert pr 16.04
1 Beboere i sykehjem 90 %
2 Alder 85 år og eldre 94 %
3 Alder 75-84 år  85 % 
4 Alder 65-74 år  17%
4 Risikogruppe 18-64 år mangler tallgrunnlag

25 % av alle som har registrert seg for vaksine i Helseboka, er nå vaksinert (tallet gjelder samlet for Evenes og Tjeldsund kommune). 

Vi vaksinerer nå prioritet nr 4. I Evenes og Tjeldsund kommune er det ca 700 personer i aldersgruppen 65-74 år som har registrert seg for vaksine. Det er 89 personer i risikogruppen 18-64 år med definerte tilstander/sykdommer. 50 % av risikogruppen 18-64 år har nå fått tilbud om første dose.

Det er fortsatt mulig å melde seg på vaksinasjon uavhengig av hvilke aldersgrupper som innkalles pr tiden. Registrer deg her

Innkalling til vaksine

Når du får innkalling til vaksine, ber vi deg om å sette deg raskt opp på time slik at vi kan gi timen til noen andre hvis du selv ikke kan ta den. 

Hvordan gjøres innkalling til vaksine?

Folkehelseinstituttet fordeler antall vaksiner til kommunen og sender melding til kommunene om hvor mange vaksiner vi mottar kommende uke.

20 % av vaksinene gis til prioritert helsepersonell.  Ca 15 % gis risikogruppen mellom 18-64 år, her innkalles de eldste først. 65 % av vaksinene gis aldersgruppen 65-74 år. I løpet av noen uker vil risikogruppen 18-64 år ha fått tilbud om første dose. Denne fordelingen gjøres etter Folkehelseinstituttets retningslinjer for vaksinasjon. 

Vaksinetelefonen

Vaksinetelefonen (tlf 947 96 421) er åpen hverdager mellom kl 09- 11 for deg som trenger hjelp til å sette deg i vaksinekø eller trenger hjelp til å sette deg opp  på time.

Andre henvendelser med spørsmål om vaksinasjon kan gjøres til vaksinekoordinator tlf 918 19032. For deg som lurer på når du blir innkalt, så er det ikke mulig å angi tidspunkt for dette. Du vil bli innkalt når det er din tur i vaksinekøen. 

Her kan du lese mer om koronavaksine.  (Link til helsenorge.no)

Vaksineleveranse til Evenes kommune

NB! Etter at artikkelen ble publisert fikk vi melding om at kommunen får flere doser i uke 17 enn rapportert tidligere. Korrekt tall: 9 glass. 

 vaksineleveranse uke15

Vaksinasjon av helsepersonell

68 % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått første dose.

37 % av prioritert helsepersonell i Evenes kommune har fått andre dose.

I løpet av de neste to ukene vil alt prioritert helsepersonell være vaksinert med 1.dose forutsatt at vaksineleveransene ikke reduseres.