Ytterligere kompensasjonsordning

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

næringsfondEvenes kommune har fått tildelt ytterligere kr 265.000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, slik at den totale potten nå er kr 515.000. Hensikten med tilskuddene er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Hovedforskjellen på denne kompensasjonsordningen og den generelle, er at også bedrifter med bare én ansatt og enkeltpersonforetak kan søke.

Søknadsberettigete er virksomheter som er i registrert i Evenes kommune og som driver aktiv næringsvirksomhet innenfor en eller flere av følgende næringsgrupper:

· Jordbruk, skogbruk og fiske

· Industri (Produksjonsbedrifter)

· Bygge- og anleggsvirksomhet

· Transport og lagring (Person og godstransport)

· Overnattings- og serveringsvirksomhet

· Detaljhandel med drivstoff til motorvogner m.m.

· Forretningsmessig tjenesteyting (utleievirksomhet)

· Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (utøvende kunstnere, underholdningsvirksomhet)

· Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsetablissementer. (Treningssentre)

· Annen tjenesteyting (personlig tjenesteyting – f.eks. frisør)

Virksomheter som krever støtte må minimum ha et omsetningstap på kr. 50 000, eller merutgifter på kr. 10 000. Søknadsfristen er 1. mai 2021.

For mer opplysninger og søknadsskjema, klikk her