Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Status vaksinasjonsinnkallinger pr 29.mars

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

I løpet av uke 14 skal alle over 75 år som har registrert seg i Helseboka, ha fått tilbud om koronavaksine (med noen få unntak).

I samme uke sendes innkalling til de første i aldersgruppen 65-74 år,samt innbyggere i aldersgruppen 18-64 år med spesielt høy risiko.

 

Følgende omfattes av gruppen personer med spesielt høy risiko:

- Organtransplanterte

- Immunsvikt (omfatter alvorlig medfødt eller ervervet immunsvikttilstander. Gjelder ikke autoimmune sykdommer)

- Hematologisk kreftsykdom siste 5 år

- Aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft

- Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt muskelkraft eller lungefunksjon (f.eks ALS, Down syndrom)

- Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 Når du får tildelt time på sms, svar raskt.

Når du får melding om at du er tildelt dato for vaksine, ber vi deg sette deg opp på time så raskt som mulig. Når du registrerer deg digitalt, må du vente med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til du har fått synlig bekreftet time. Dette skyldes at registreringen er litt forsinket, og da må man være inne i Helseboka for å få fullført registreringen. 

Dersom du ikke får til å registrere time i Helseboka, kan du ringe vaksinetelefonen som er åpen hverdager kl 09-11, tlf 94796421. I påskeuka er telefonen bemannet mandag-onsdag.

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen.

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 eller ved å ringe vaksinetelefonen.

Dersom du ikke har registrert deg for vaksine ennå, kan du fortsatt gjøre det selv om vi nå klargjør for innkalling av neste gruppe på prioriteringsrekkefølgen. Her kan du se prioriteringsrekkefølgen.