Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommer for salg

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Strandveien 35, også kjent som det gamle kommunehuset, kommer for salg allerede i april.

Diskusjonen om hva som skal skje med det gamle kommunehuset har pågått i mange år, og det mangler ikke på initiativer som har vært prøvd; ungdomsklubb og kafé, for å nevne noen. Det siste året har bygget stått ubrukt og tomt.

Kommunestyret vedtok 11. februar følgende: «Gamle kommunehus legges ut for salg. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakt med megler, gjennomføre taksering. Formannskapet gjør endelig vedtak om salg/antar bud.»


kommunehus2kommnuehus1

Tanken er at det kan være en mulighet å selge bygget for at det kan skapes aktivitet gjennom private initiativ. Bygget/tomten er i dag regulert til Offentlig formål. Aktuelle bruksområder kan være bolig- og næringsformål.

Forut for kommunestyrets behandling ble en befaring ble gjort av eiendomsmegler, som konkluderte: «Spennende bygg med mange muligheter. Her kan man nå ut til flere potensielle kjøpergrupper. (Næring, kontor, utvikling, bolig). Bygget er i all hovedsak godt vedlikeholdt. Vi (megler) tenker at det med relativt enkle grep kan stå opp i sin prakt i bygda,…, Nærhet til lufthavnen og byer som Harstad / Narvik.»

Etter en anbudsrunde, er salgsoppdraget nå tildelt Eiendomsmegler 1, avdeling Harstad, og et prospekt utarbeides. Det er forventet at eiendommen vil komme for salg i løpet av april.