Endring i vaksineleveransene til Evenes

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune har idag fått beskjed om at regjeringen har endret fordelingen av koronavaksiner.

I starten fordelte Folkehelseinstituttet vaksiner til alle landets kommuner basert på folketall over 65 år. Evenes kommune har en høyere andel av våre inbyggere i denne aldersgruppen og fikk dermed flere doser tildelt i denne fase. Fremover vil fordelingen basere seg på folketall over 18 år. Dette medfører at kommuner med yngre befolkning får flere vaksinerdoser enn Evenes kommune.

Årsaken til at Folkehelseinstituttet endrer på fordelingen, er at pandemien og kunnskapen om vaksinene endrer seg. Pandemien har endret seg ved at vi idag har flere virusvarianter som skaper økt bekymring for smitte i samfunnet. Samtidig har flere i verden blitt vaksinert, og helsemyndightene har nå bedre dokumentasjon på de ulike vaksinetypene. 

Den endrede fordelingen av vaksiner medfører at Evenes kommune i tiden fremover vil få ca 38 % færre vaksiner enn tidligere. Folkehelseinstituttet mener at den geografiske skjevdelingen vil ha positiv effekt najsonalt mht antall smittede, pasienter som innlegges og antall dødsfall forårsaket av Covid-19. Folkehelseinsituttet sier også at den geografiske fordelingen ikke vil gi store forsinkelser i vaksinasjonen i resten av landet over tid. 

Nye anbefalinger:

  • AstraZeneca anbefales nå til alle personer over 18 år, også de som er i risikogruppen, inkl over 65 år. 
  • Du kan ikke velge hvilken vaksine du skal få når du får tildelt time. 
  • Dersom du har hatt Covid-19, trenger du kun en dose. Si fra til den som vaksinerer deg om dette. Dersom du er usikker på om du har hatt Covid-19, skal du ikke teste deg før vaksinering.