Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Oppgradert varsel på snøskred

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

betydelig

Det er krevende forhold. Fokksnøen i høyfjellet er ustabil. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Varslene for de ulike regionene kan leses her:

Flom: Vannføringen ventes igjen å øke i små og middels store elver på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økte vannføringer kan føre til isganger med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

Hele varselet kan leses her

Jord-, sørpe- og flomskred: Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting og det ventes mye nedbør. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Hele varselet kan leses her