Anbefaling fra Evenes kommune vedr Covid-19

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Evenes kommune følger smittesituasjonen i området nøye og har idag følgende anbefaling til våre innbyggere og besøkende:

Testing:

Evenes kommune anbefaler at personer som ankommer Evenes fra området i Norge med høyt smittetrykk om å teste seg før ankomst (alternativt samme dag/dagen etter ankomst). Vi anmoder alle som tester seg om å gå frivillige i karantene inntil negativt testsvar foreligger. Dersom man har symtpomer ved testing, er karantene pålagt frem til negativt prøvesvar foreligger. 

Følg de generelle smittevernreglene:

-  Hold minst 1 meters avstand til andre
- Vask hendene hyppig
- Ha god hostehygiene
- Ha færre sosiale kontakter enn vanlig

Arrangementer:

Vurder om arrangementet ditt kan utsettes eller avlyses. Dette gjelder særlig arrangementer som samler personer fra ulike kommuner. Dersom du velger å avholde et arrangement, gjelder følgende regler for arrangementer:

Innendørs:

- Maks 10 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted i leid eller lånt lokale.
- Maks 10 deltakere på offentlig arrangement, uten faste, tilviste sitteplasser innendørs.
- Maks 100 deltakere på offentlige arrangement med faste, tilviste sitteplasser innendørs. (f eks konserter, gudstjeneste eller foredrag)

Utendørs:

- Maks 20 deltakere på privat sammenkomst på offentlig sted utendørs.
- Maks 200 deltakere på offentlige arrangement uten faste, tilviste sitteplasser utendørs.
- Maks 3x200 deltakere på offentlige arrangement med faste, tilviste sitteplasser utendørs

Kommuneoverlegen ber om at alle som planlegger å avholde et arrangement, om å sende henne en e post med informasjon om arrangementet med fokus på antall deltakere og hvordan man skal ivareta smittevern. Kontaktinfo kommuneoverlege Nadezda Wessel: 

Her kan du lese de nasjonale anbefalingene og reglene som gjelder: Helsenorge