Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Delta i spørreundersøkelse om "Leve hele livet"

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

"Leve hele livet" er en nasjonal eldrereform. Reformen skal bidra til at eldre mestrer livet lenger, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Kommunen jobber med en handlingsplan om hvordan vi kan skape og utvikle et godt aldersvennlig samfunnn i Evenes. Vi ønsket å samle innbyggerne til folkemøter, men pga koronapandemien utgår det. Vi har derfor laget en spørreundersøkelse som vi håper du vil svare på. 

leve hele livet

Spørreundersøkelse

Vi håper flest mulig besvarer undersøkelsen - også yngre mennesker. Vi ønsker innspill fra deg om hva du synes er viktig for å skape et aldersvennlig samfunn –  et aldersvennlig Evenes. Dine svar vil bli brukt i kommunens kartleggingsarbeid og vil ikke knyttes til enkeltpersoner. Kommunen skal bruke resultatene fra undersøkelsen til å finne ressurser og svakheter i det aldersvennlige samfunnet i Evenes. 

Trykk her for å svare på spørreundersøkelsen. 

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, ta kontakt med pleie og omsorgsleder Eli Strømsberg 

Undersøkelsen lukkes 14.mars 2021. 

 

Mer informasjon om "Leve hele livet"

Reformen "Leve hele livet" skal bidra til:

- Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den
- Pårørende som ikke blir utslitt av å ivareta sine nærmeste, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
- Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

En aldersvennlig kommune skal legge til rette for at tiden til eldre blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Målet er at eldre mennesker kan delta og bruke sine evner slik de ønsker. Det betyr at kommunene må invitere de eldre selv i utformingen av fremtidens lokalsamfunn.

En aldersvennlig kommune vil ikke bare handle om helse- og omsorgstjenester. Like mye vil det handle om arealplanlegging, aktiviteter, frivillighet, transport og møteplasser. For mange vil pensjonisttilværelsen vare nesten en tredjedel av livet.

Det er viktig at både offentlig sektor, privat sektor, frivillige og enkeltpersoner bidrar for at innbyggerne i Evenes får en god og verdig alderdom. 

 

Her kan du lese mer om "Leve hele livet" 

Her kan du se en filmsnutt om aldersvennelige samfunn