Eiendomsskatt på "verker/bruk" 2021

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

takst bolig

Eiendomsskattelister for 2021 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok å fjerne eiendomskatt for næring,  mens verker og bruk videreføres med 7 promille av taksert verdi minus en årlig nedtrapping på 1/7 i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

Eiendomsskattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset fra 16.02.2021 og i tre uker. 

Eventuell klage sendes 

Evenes kommune
Pb. 43

8539 Bogen i Ofoten

innen 6 uker regnet fra 16.02.2021.

 

 

lik-oss-p-facebook