Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nasjonal komfyrvaktkampanje 10.februar

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

komfyrvakt

Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene i landet. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil Evenes kommune trekke ut en vinner av 1 stk komfyrvakt av de som deler vår nyhetssak om dette på Facebook. Brannvesenet deler også ut reflekser tilknyttet kampanjen til ungdomsskoleelevene ved Evenes skole.

Brann- og redningsvesenet i Nordland rykket i 2020 ut til 49 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.Brann- og redningsvesenet i Nordland rykket i 2020 ut til 49 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.

– Mange sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til. Det kan fort gå fra matos til farlige branngasser, og i verste fall kan det oppstå brann, sier Mads Tollefsen i Evenes brannvesen.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos elektronikkbutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

– De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Tollefsen.

Slik fungerer komfyrvaktenKomfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

– Hold oppsikt under matlaging og skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen, sier Tollefsen.

Komfyrvaktkampanjen Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Som del av kampanjen vil det bli delt ut 250 komfyrvakter til noen som trenger det rundt om i landet.

Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk brannbefals landsforbund, Feiermesterens landsforening, Nelfo, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.


Kontaktpersoner lokalt: Mads Tollefsen, 76981500 eller e-postadresse 

Les dette på samisk: 

 – Dáidet leat ollugat geat sáhtášit muitalit mo lei go gosii manai hirbmat funet gievkkanis. Juogo dalle go uksadivga čuojai, dahje go njuoratmánná čierrugođii oađđinlanjas. Jus ii leat fuomášupmi dasa maid bargá, sáhttá oatnelanbottas mannat funet. Lievdi sáhttá johtilit rievdat váralaš dollagássan, ja vearrámus dilálašvuođain sáhttá buollát, dadjá Mads Tollefsen. – Dáidet leat ollugat geat sáhtášit muitalit mo lei go gosii manai hirbmat funet gievkkanis. Juogo dalle go uksadivga čuojai, dahje go njuoratmánná čierrugođii oađđinlanjas. Jus ii leat fuomášupmi dasa maid bargá, sáhttá oatnelanbottas mannat funet. Lievdi sáhttá johtilit rievdat váralaš dollagássan, ja vearrámus dilálašvuođain sáhttá buollát, dadjá Mads Tollefsen.

Lea gáibádus ahte buot ođđa viesuide galgá biddjot gievkkanuvdnafákta, ja jus biddjo ođđa fápmokursa gievkkanuvdnii. Dat guoská maiddá astoáiggeásodagaide. Gievkkanuvdnafávtta fidne oastit elektronihkkagávppiin, gievkkangávppiin ja neahttagávppiin.

– Eanaš háviid go buollá gievkkanuvnnain de ii leat olbmos leamaš fuomášupmi, ii leat dat ahte buktagis leamaš teknihkalaš boasttuvuohta. Ii oktage gillá vahága jus šaddet vuorddestit dan botta go jáddadat uvnna, muhto máŋgasat sáhttet gillát vahága jus vajáldahttát dan, dadjá Mads Tollefsen.

Ná doaibmá gievkkanuvdnafáktaGievkkanuvdnafávttas lea sensor ja el-botkkon ja dan lea álki installeret. Sensor vákšu vuoššanpláhtaid. Jus sensor fuomáša ahte lea buollinvárra, de dat bidjá johtui alárpma. Jus ii oktage reagere alárbmii, de sádde sensor dieđu el-botkkonii botket elrávnnji gievkkanuvdnii.

– Ane čalmmis kohkkedettiin ja bonja lieggasa vuollelii dahje jáddat uvnna jus gaskkalduhttot. Lea maiddái dehálaš buhtistit gievkkanbiggohanrusttega áiggis áigái ja váruhit ahte eai leat dávvirat mat sáhttet buollát láhka vuoššanpláhtaid, dadjá Mads Tollefsen.

Gievkkanuvdnafáktakampánja Gaskavahku guovvamánu 10. b. lágiduvvo nationála gievkkanuvdnafáktakampánja vai šaddá eanet fuomášupmi daid ollu gievkkanuvdnabuollimiidda. Buollin- ja gádjunbálvalusas ja báikkálaš el-bearráigeahčus leat báikkálaš doaimmat miehtá riikka dán kampánjja oktavuođas. Oassin dán kampánjjas juhkkojuvvojit 250 gievkkanuvdnafávtta olbmuide geat dárbbašit dan miehtá riikka.

Gievkkanuvdnafáktakampánja lea oassin “Buot man sáhttit hehttet buollima”-áŋgiruššamis, mii lea nationála áŋgiruššan eastadit buollimiid man ulbmiljoavku leat riskajoavkkut. “Buot man sáhttit hehttet buollima” duogábealde lea DSB, Norgga buollinsuodjalussearvi (Norsk brannvernforening), Finánsa Norga, Norgga buollinbefálaid riikkasearvi (Norske brannbefals landsforbund), Ruhttejeaddjimeaštára riikkasearvi (Feiermesterens landsforening), Nelfo, Buollindiehtoforum (Branninformasjonsforum), báikkálaš el-bearráigeahčču ja áššedovdifitnodagat.
Loga eanet gievkkanfávtta birra dáppe sikkerhverdag.no.

Báikkálaš oktavuođaolbmot: Mads Tollefsen, 76981500,